IT Andaman Club

Reception Zone => Announcement => : PatSys January 20, 2016, 09:25:09 AM

: แจ้งลงทะเบียน ร่วมงาน+จองเสื้อ งานไอทีประจำปี 2016
: PatSys January 20, 2016, 09:25:09 AM
แจ้งลงทะเบียน ร่วมงาน+จองเสื้อ งานไอทีประจำปี 2016 ครับ
เสื้อตัวที่ 1 ฟรี เลือกสีและขนาดได้เลยครับ เสื้อตัวที่ 2,3 ตัวละ 350 บาท
ชำระค่าเสื้อที่หน้างานครับ

หมายเหตุ
- browser ที่ใช้งาน จะต้อง signin gmail ไว้ด้วยครับ
- คนที่ต้องการแก้ไขเสื้อ กรุณาเปิดลิงค์ดังกล่าว แล้วคลิกที ่Edit your response

https://goo.gl/forms/W31i6sBg1m

## ถ้าเปิดไม่ได้ กรุณาอ่านหมายเหตุ ##