Reception Zone > Announcement

แจ้งลงทะเบียน ร่วมงาน+จองเสื้อ งานไอทีประจำปี 2016

(1/1)

PatSys:
แจ้งลงทะเบียน ร่วมงาน+จองเสื้อ งานไอทีประจำปี 2016 ครับ
เสื้อตัวที่ 1 ฟรี เลือกสีและขนาดได้เลยครับ เสื้อตัวที่ 2,3 ตัวละ 350 บาท
ชำระค่าเสื้อที่หน้างานครับ

หมายเหตุ
- browser ที่ใช้งาน จะต้อง signin gmail ไว้ด้วยครับ
- คนที่ต้องการแก้ไขเสื้อ กรุณาเปิดลิงค์ดังกล่าว แล้วคลิกที ่Edit your response

https://goo.gl/forms/W31i6sBg1m

## ถ้าเปิดไม่ได้ กรุณาอ่านหมายเหตุ ##

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version