loader image
ยินดีต้อนรับสู่
ชมรมไอที อันดามัน
info@itandaman.com
ITAndaman Zone

กฎระเบียบการเข้าร่วมกลุ่ม ชมรมไอทีอันดามัน

269views


กฎระเบียบการเข้าร่วมกลุ่ม ชมรมไอทีอันดามัน เนื่องด้วยทางคณะกรรมการชมรม มีมติให้สำรวจชื่อสมาชิกเป็นประจำ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เนื่องจากสมาชิกหลายท่านมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทั้งในส่วนของตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงาน และทางคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มข้อมูลในส่วน Line ID/Line Display Name เข้าไปด้วย

เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่านในการติดต่อช่วยเหลือกัน และเพื่อป้องกันการแฝงตัวจากการหาประโยชน์จากกลุ่ม ใครเชิญเพื่อนเข้ามารบกวนด้วยนะครับ
1. ลงทะเบียนก่อน
2. เชิญเข้าห้อง
3. แนะนำเพื่อน ให้คนในห้อง ว่าสมาชิกใหม่เป็นใคร มาจากไหน

คณะกรรมการชมรมไอทีอันดามัน

**********Login Register*******

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จก็สมัครสมาชิกใน webboard ชมรมด้วยนะครับที่

**********Register Webboard*******