ITAndaman

ITAndaman Zone

ประมวลภาพงานสัมมนาจัดโดย Piramid Solutions ร่วมกับ HP และ Intel

25 April 2019 656 views
ประมวลภาพงานสัมมนาของชาวไอที นวัตกรรมที่ทำให้ชาวไอที อย่างเราๆใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น เพียงปลายนิ้ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ กับ HP และ intel ‘Empower Your Business’ เสริมกำลังความสำเร็จของธุรกิจด้วย เอชพี เทคโนโลยี

Training IT Management Free

4 March 2019 816 views
เนื่องด้วยชมรมไอทีอันดามัน ต้องการเพิ่มศักยภาพความรู้ ให้สมาชิก ที่ต้องการเดินสายไอทีให้มีความรู้มากจริงๆขึ้นไปจึงจัดการสัมมนาแต่เนื่องด้วยสถานที่จึงรับจำนวนจำกัดคือ รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น สถานที่ ณ. ร้าน PiKGO Cafe’ สะพานหิน วันเสาร์ ที่

Organization Chart

18 July 2018 4,425 views
รายชื่อ คณะกรรมการของ ชมรม ไอที อันดามัน 2018 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ของชมรม พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศและสายงานที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกชมรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกลุ่มไอที อันดามัน และภายนอก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม

ทีมงานช่วยกันแพ็กเสื้อส่งสมาชิกชมรมไอที

19 May 2018 1,471 views
หลังจากเสร็จสิ้น กับการการจัดงานพบปะสังสรรค์ประจำปีกันแล้ว ซึ่ง ทางทีมงานขออภัย สมาชิกทุกท่านที่ไม่สามารถ รับเสื้อในวันงานได้ แต่ทางคณะกรรมการมีมติ ว่าสมัครชิกทั้งหมดที่สั่งเสื้อเพิ่มเติม ทางชมรมจะส่ง free ทั้งหมด แต่ ตอนนี้ ทางชมรมก็ได้ เริ่มแพ็คเสื้อ

กฎระเบียบการเข้าร่วมกลุ่ม ชมรมไอทีอันดามัน

1 January 2018 7,414 views
กฎระเบียบการเข้าร่วมกลุ่ม ชมรมไอทีอันดามัน เนื่องด้วยทางคณะกรรมการชมรม มีมติให้สำรวจชื่อสมาชิกเป็นประจำ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เนื่องจากสมาชิกหลายท่านมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทั้งในส่วนของตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงาน และทางคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มข้อมูลในส่วน Line ID/Line Display Name เข้าไปด้วย เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่านในการติดต่อช่วยเหลือกัน และเพื่อป้องกันการแฝงตัวจากการหาประโยชน์จากกลุ่ม ใครเชิญเพื่อนเข้ามารบกวนด้วยนะครับ