loader image
ยินดีต้อนรับสู่
ชมรมไอที อันดามัน
info@itandaman.com
NewIT

Wi-Fi 6 คืออะไร เราใช้ Wi-Fi มาตรฐานแบบไหน

250views

Wi-Fi 6 คืออะไร ? เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ชื่อเต็มคือ Wi-Fi 802.11ax ซึ่งเริ่มใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในปี 2019 หลังจากที่ Wi-Fi Alliance ได้ประกาศเปลี่ยนวิธีการเรียกเวอร์ชั่น Wi-Fi ที่จำยากมาเป็นสัญลักษณ์ตัวเลขแทนที่จำง่ายขึ้น


ทั้งนี้ชื่อเรียกเวอร์ชั่น Wi-Fi แบบใหม่ มีดังนี้

Wi-Fi 6: 802.11ax (กำลังจะมาในปี 2019)
Wi-Fi 5: 802.11ac (2014)
Wi-Fi 4: 802.11n (2009)
Wi-Fi 3: 802.11g (2003)
Wi-Fi 2: 802.11a (1999)
Wi-Fi 1: 802.11b (1999)

ทั้งนี้วิธีตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของเราเชื่อมต่อบมาตรฐาน Wi-Fi แบบไหนนั้น ให้คลิกสัญลักษณ์ Wi-Fi ตรง task bar ด้านขวา เลือกที่ Network & Internet Setting

แล้วคลิกที่ Hardware Properties

แล้วดูที่ชื่อ Protocol จะเห็นว่าเป็นชื่อ 802.11n ซึ่งตรงกับ Wi-Fi 4 นั่นเอง

ส่วน Wi-Fi 6 มีความเร็วสูงสุด 10Gbps เร็วกว่า Wi-Fi 5 (802.11ac) ประมาณ 30-40%และ Wi-Fi 6 รองรับ MU-MIMO สามารถตอบสนองได้รวดเร็วและลดสัญญาณรบกวนในพื้นที่ Wi-Fi ที่หนาแน่น อย่างไรก็ตาม การที่จะใช้ Wi-Fi 6 นั้น อุปกรณ์ มือถือ Notebook ทีวี และ Router จะต้องรองรับ Wi-Fi 6 ด้วย ซึ่งมีจำนวนจำกัด และมีราคาแพง

อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นที่จะต้องรีบอัพเกรดหรือซื้อ Router ที่รองรับ Wi-Fi 6 ทันทีเนื่องจากราคาแพงอยู่ และ Wi-Fi 4 กับ Wi-Fi 5 ยังใช้ได้แพร่หลายกว่ามาก และความเร็วอินเทอร์เน็ตยังเพียงพอ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องอัพเกรดให้รองรับ Wi-Fi 6 ในช่วงนี้

เครดิต it24hrs.com