loader image
ยินดีต้อนรับสู่
ชมรมไอที อันดามัน
info@itandaman.com
NewIT

เทคโนโลยีและนวัตกรรม พฤติกรรมการใช้งาน

933views

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไอทีทุกท่าน ปีที่แล้วผมได้โพสต์บทความเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมว่า มีความสำคัญและจะถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมทั้งในส่วนของการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากขึ้นตามลำดับ ทั้งในส่วนของทีวีออนไลน์ ข่าวสารช่องทีวีต่างๆที่ถูกถ่ายทอดในประเทศของพวกเขาการดูหนังหรือซีรีออนไลน์ผ่าน Netflix หรือการใช้งาน YouTube ที่มากขึ้นเรื่อย การสอบถามข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของลูกค้าที่มีรูปแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากการใช้โทรศัพท์การเดินเข้ามาติดต่อเคาน์เตอร์เพื่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการต่างๆ จะถูกแทนที่ด้วยการถามตอบแบบอัตโนมัติหรือการเข้าถึงข้อมูลที่ทางองค์กรหรือโรงแรมได้จัดสรรไว้เพื่อบริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโฮเทลแอพพลิเคชั่นที่ลูกค้าสามารถพิมพ์ภาษาต่างๆของเค้าเองเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

อุปกรณ์ต่างๆที่ถูกนำมาใช้งานที่ลูกค้านำติดตัวมาจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีอุปกรณ์ใหม่ใหม่มากขึ้นฉะนั้นจำนวนดีไวซ์มีจำนวนมากขึ้นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นหรือครอบครัวเริ่มมีจำนวนมากขึ้นจากเดิมที่มีอุปกรณ์ประมาณ 5 เครื่อง ถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลายขึ้นและมีปริมาณมากถึงสองเท่าของเดิม
ในส่วนขององค์กรหรือโรงแรมผู้บริหารและแผนกต่างๆเริ่มเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยจะเริ่มนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้งานมากขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายความรวดเร็วและสามารถตอบสนองการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ใหม่และกลุ่มลูกค้าเดิม ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง
ฉะนั้นการที่คนไอทีมีมุมมองหรือความคิดที่เข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้เป็นอย่างดีจะสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ถึงเวลาแล้วครับที่ชาวไอทีต้องหันมามองเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อให้สามารถนำพาองค์กรของท่านและบุคลากรของท่านให้มีความรู้ความเข้าใจมีการวางแผนรวมถึงการอบรมพัฒนาบุคลากรไอทีของท่านให้มีความรู้ความเข้าใจความจำเป็นของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในองค์กรทั้งนี้ ก็ เพื่อให้สามารถรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนั่นเอง
ขอบคุณทุกท่านที่อ่านบทความนี้จนจบ
ขอบคุณครับ
ปู ประธานชมรมไอทีอันดามัน