loader image
ยินดีต้อนรับสู่
ชมรมไอที อันดามัน
info@itandaman.com
NewIT

Microsoft ประกาศยุติบทบาทของ Microsoft Band พร้อมคืนเงินให้ลูกค้า

175views


หลายๆ คนอาจจะลืมสิ่งที่เรียกว่า Microsoft Band กันไปแล้ว อย่างน้อยเจ้าสิ่งนี้ก็เคยมีจุดยืนในตลาดสุขภาพมาก่อน แต่เนื่องจากผู้ใช้งานไม่ได้ให้ความสนใจในอุปกรณ์ชิ้นนี้มากนักทำให้ Microsoft ได้ยุติบทบาทของอุปกรณ์ตัวนี้ลงครับ

Microsoft ประกาศปิดเซิฟเวอร์ในส่วนของ Microsoft Band ซึ่งรวมถึงบริการและแอปพลิเคชั่นต่างๆ ลงในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ซึ่งจริงๆ Microsoft หยุดขาย Microsoft Band ตั้งแต่ปี 2017 หรือสองปีมาแล้ว ทั้งนี้ผู้ใช้งานมีเวลาในการพอร์ทข้อมูลออกจาก Microsoft Band ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้เท่านั้น

ทั้งนี้ผู้ใช้งานที่ซื้อ Microsoft Band ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2018 ถึง 31 มีนาคม 2019 สามารถขอเงินคืนจากทาง Microsoft ได้

เครดิต https://www.beartai.com