loader image
ยินดีต้อนรับสู่
ชมรมไอที อันดามัน
info@itandaman.com
NewIT

ศูนย์ CIC ประกาศรางวัล Youth Creative Lego Challenge 2019 ส่งเสริมนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์

2.6kviews

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน Phuket Creativity & Innovation Center จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรม Youth Creative Lego Challenge 2019

โดยเปิดอบรมให้ความรู้พื้นฐานการประกอบหุ่นยนต์เลโก้ในโครงการ Lego Robotics และจัดการประกวดขึ้น ได้รับเกียรติจาก นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธาน นางวิสา จรัลชวนะเพท ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบ้านเหนียว, นายวิรัตน์ จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์, นางสาวอารี หนูฉ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ, นายพรณรงค์ อ่อนชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ CIC ภูเก็ต, นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย คณะครูและผู้ปกครอง เข้าร่วม

ศูนย์ CIC ภูเก็ตจัดการอบรมหุ่นยนต์เลโก้ (Lego Robotics) ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอน ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต และจัดให้มีการประกวดการสังสรรค์หุ่นยนต์ตามจินตนาการ ด้วยการโหวตผ่านทางแฟนเพจของศูนย์ CIC ภูเก็ต (PK CIC), การจัดแสดงผลงานและเปิดโหวตโดยผู้ใช้บริการภายในศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาลเป็นผู้คะแนน อีกทั้งยังเปิดเวทีให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน และมอบรางวัลด้านการนำเสนออีกด้วย

ผลการประกวดดังนี้
ระดับประถมศึกษา ตอนต้น
ชนะเลิศ : รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต
รองชนะเลิศอันดับ1 : รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์
รองชนะเลิศอันดับ2 : รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย
ชนะเลิศ : รร.เทศบาลบ้านสามกอง
รองชนะเลิศอันดับ1 : รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต
รองชนะเลิศอันดับ2 : รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์

รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาตอนต้น : รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต