loader image
ยินดีต้อนรับสู่
ชมรมไอที อันดามัน
info@itandaman.com
Sponspored

สมาคมโทรคมนาคมฯ จับมือ กลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคม สร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์

467views


สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย จับมือกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงนามความร่วมมือสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ สำนักงาน กสทช. ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชน 8 ราย ทีโอที, กสท.โทรคมนาคม, AIS, DTAC, True Online, Symphony, CS – Loxinfo และ UIH ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ร่วมเป็นสักขีพยาน

เครดิต tot