loader image
ยินดีต้อนรับสู่
ชมรมไอที อันดามัน
info@itandaman.com
Sponspored

ทีโอทีจัดกิจกรรมลูกค้า “พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา”

519views


ทีโอที จัดกิจกรรมดูแลลูกค้าสัมพันธ์ “พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง องค์กรกับคณะคุณลูกค้าอันทรงเกียรติ

ทีโอที จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ “พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา”

วันที่ 28 เมษายน 2561 ทีโอที จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Trip) “พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ทีโอที กับลูกค้า โดยนำลูกค้าเยี่ยมชมความสวยงามโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม, วัดพุทไธศวรรย์, วัดราชบูรณะ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต รวมทั้งความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยโดยเฉพาะโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมาก นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งของชาติ