info@itandaman.com

trends news

NewIT

Electronic Arts ประกาศโดนแฮคเกอร์จู่โจมและขโมย Source Code เกม และข้อมูลบางส่วนไปด้วย

รายงานจาก VICE Motherboard ระบุว่า แฮคเกอร์ได้จู่โจมและขโมยข้อมูลจำพวก Source Code ของเกม และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากมายเกี่ยวกับ Frostbite Engine ไปด้วย

video posts

Sorry, Posts you requested could not be found...

beauty tips

Sorry, Posts you requested could not be found...

culture

Sorry, Posts you requested could not be found...

lifestyle

Sorry, Posts you requested could not be found...

- Advertisement -
advertising banner
NewIT

Electronic Arts ประกาศโดนแฮคเกอร์จู่โจมและขโมย Source Code เกม และข้อมูลบางส่วนไปด้วย

รายงานจาก VICE Motherboard ระบุว่า แฮคเกอร์ได้จู่โจมและขโมยข้อมูลจำพวก Source Code ของเกม และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากมายเกี่ยวกับ Frostbite Engine ไปด้วย
NewIT

รวมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย Google ชีวิตง่ายขึ้น เมื่อค้นหาอะไรก็เจอ!

เหนื่อยไหม? ที่บางครั้ง พิมพ์หาข้อมูลใน Google แต่กว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ก็เสียเวลาไปมากแล้ว
NewIT

Bie Tha ska น้ำตาตก หลัง ช่องยูทูป 12.5 ล้านซับ ที่เปิดมากว่า 10 ปี โดนแฮก!

Bie Tha ska น้ำตาตก หลัง ช่องยูทูป 12.5 ล้านซับ ที่เปิดมากว่า 10 ปี โดนแฮก! พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อช่อง ซ่อนคลิปวิดิโอทั้งหมด
1 2 3 14
Page 1 of 14